Γιατί όλοι έχουμε δικαίωμα
στην ποιότητα.


Οι συσκευασίες που διαθέτουμε είναι:


0.5 LITERX24
1 LITERX12
1.5 LITERX6
2 LITERX6